- Tháo lắp vệ sinh
- Sửa chữa 
- Thay thế phụ tùng
- Cân chỉnh