- Tháo lắp hộp số
- Sửa chữa và thay thế phụ tùng
- Cân chỉnh hộp số