Nhận lắp đặt, thay thế và sửa chữa phụ tùng xe Nâng container:
- Hộp số
- Cầu chủ đông
- Xy lanh thủy lực

- Thiết bị hệ thống thủy lực
- Cầu lái
- Đông cơ
- Khung chụp