Chi tiết

  • Bánh Lái xe nâng Forklift
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 1426

162602 , suitable for BT Toyota Forklift CTX, C15, RRB7, REFLEX, NT1250E, FRP27, 7FBRE20, RRE 8C

0009903823, suitable for Linde, Still EGU-H, EGV14, EGV16, EXV10, EXV12, EXU forklifts

151991, suitable for BT Toyota Forklift RRM12, RRM12 C, RRM14, RRM14 C, 7FBRE12, 7FBRE16, RRB1