Chi tiết

  • Bình tích áp
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 2189

Bình tích áp dạng màng

Bình tích áp dạng túi

Bình tích áp dạng Piston

Dung tích: 0.32, 0.75, 1.0, 1.4, 2.5, 2.8, 4.0, 10.0, 20.0 lít