Chi tiết

  • Đĩa Phanh Bubenzer KFB
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 1169

Đĩa phanh KFB-25 P/n: 000798200214

Spring Set Brake KFB.

Electromagnetic Two Disc

Brake size. Suitable standards flanges. KFB-10, KFB-16, KFB-25, KFB-30, KFB-40, KFB-63, KFB-100, KFB-160

8-001302961214  KFB 40, HL, MK-E / A, T2-l, A350, 207V; Brake torque 400Nm, hand ventilation, micro switch with ON / OFF function  

8-902451045748 (902 451045748) KFB 40, HL, EL, GB52/65, A350, 270V