Chi tiết

  • Móc Cẩu Liebherr
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 2976

Lower block 10351712

Lower block 790420814

Lower block 748142214 

Lower block 11242952

TWIN HOOK 10582113

TWIN HOOK 11941844

Móc cẩu cho cẩu Liebherr CBW -  CBB

Lower block 10351712

Lower block 790420814

Lower block 748142214 

Lower block 11242952

TWIN HOOK 10582113

TWIN HOOK 11941844

Móc cẩu cho cẩu Liebherr CBW -  CBB