Chi tiết

  • STINIS SPREADER
  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giỏ hàng:Đặt hàng
  • Lượt xem: 1617

Phụ tùng Khung chụp Hãng Stinis

twistlock 2615-0004-0001

twistlock 2615-0004-0000

Twistlock 2615-0087-0100

Lock Plate 2615-0017-0604

Phụ tùng Khung chụp Stinis:

Khóa gù Stinis: 2615-0004-0000 

Khóa Gù Stinis: 2615-0004-0001

Khóa gù Stinis: 2615-0091-0000

Khớp tự lựa: 9805-0000-0002

Motor giảm tốc khóa gù Stinis: 6550-1551-0030

Dây đai ra vào ngáng Stinis: 2611-0085-0510

PLC khung chụp Stinis: 7135-0024-0020

Chén gù Stinis: 2615-0018-0400

Chén gù Stinis: 2615-0018-0300

Van Stinis: 6561-0003-1110

Van Stinis: 6561-0002-1110

Van Stinis: 6561-0004-1010

Van Stinis: 6550-0001-0100