• Văn Phòng Công ty TNHH Kỹ thuật Đăng Khanh

  Văn Phòng Công ty TNHH Kỹ thuật Đăng Khanh

 • NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐIỆN

  NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐIỆN

  - Bình điện hoạt động do sự kết hợp 02 thành phần cấu tạo của bản cực âm dương và chất điện phân để sản sinh ra điện năng. - Khi các thành phần của 02 bản cực âm dương tham gia đã hoàn toàn chuyển đổi hoặc chất điện phân không đủ duy trì thì bình điện tiến tới trạng thái mất điện.

 • CÁCH SỬ DỤNG XE NÂNG AN TOÀN

  CÁCH SỬ DỤNG XE NÂNG AN TOÀN

  Vị trí chỗ ngồi có thể được điều chỉnh về phía trước và phía sau. Thanh trượt chỗ ghế ngồi được tách ra bằng cách sử dụng cần điều chỉnh, phía trước và phía sau chỗ ngồi có thể được điều chỉnh.